Spelen met Vorm en Kleur

Quilts religieus

Quilts religieus.

1-6:De scheppingsdagen afgebeeld in quilts. Gemaakt met een groep dames. Het scheppingsverhaal lezen wij in de Bijbel,Genesis 1.

7-11:Christelijke symboliek. Advent, Kerst, Lijdenstijd, Pasen en Pinksteren.

email:

ellyviltenquilt@gmail.com